Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman
Laman Utama Info Muat Turun Borang-Borang
Bil Nama Borang PDF Word Lain-lain
1 Buku Log Latihan   Muat Turun Muat Turun
2 Surat Akuan Pematuhan Dasar Keselamatan ICT JANM Muat Turun    
3 Prosedur Operasi Standard Video Conferencing Muat Turun    
4 Borang Permohonan Video Conferencing Muat Turun Muat Turun  
5 Borang Aduan Video Conferencing Muat Turun    
6a Borang Permohonan Perkhidmatan Mygovuc 2.0 & Active Directory Jabatan Akauntan Negara Malaysia Muat Turun Muat Turun  
6b Borang Penamatan Perkhidmatan Mygovuc 2.0 & Active Directory Jabatan Akauntan Negara Malaysia Muat Turun Muat Turun  
7 Borang Muat Naik Bahan ke Portal Muat Turun Muat Turun  
8 Borang Permohonan Pertukaran Perkhidmatan Perakaunan Muat Turun Muat Turun  
9 Surat Jaminan Perubatan Muat Turun Muat Turun  
10 Borang Kemaskini Maklumat Peribadi PCB 2019 Muat Turun   Muat Turun
11 Borang Permohonan Pembatalan Cuti Rehat Muat Turun Muat Turun  
12 Borang Biodata Akauntan Di Bawah Ketua Perkhidmatan Akauntan Negara Malaysia     Muat Turun
13 Borang Pertanyaan Baki Pinjaman Kenderaan Kod 53101 / Komputer 54501 Muat Turun Muat Turun  
14 SG10 - Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Pusat Pembayaran Muat Turun    
15 SG10 - Panduan Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Pusat Pembayaran Muat Turun    
16 SG13 - Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Elaun/Potongan/ "Payee Group" Muat Turun    
17 SG13 - Panduan Borang Mengujud, Membatal Atau Meminda Butir-butir Elaun/Potongan/ "Payee Group" Muat Turun    
18 SG20 - Borang Perubahan Gaji Muat Turun    
19 SG20 - Panduan Borang Perubahan Gaji Muat Turun    
20 Borang Permohonan Akses / Pembatalan Akses Sistem ePenyata Gaji dan eLaporan Muat Turun    
21 The eP2P Application’s User Manual Muat Turun    
22 Konfigurasi Komputer eSPKB Win 98/2000/XP Muat Turun    
23 Konfigurasi Komputer Pelanggan eTerimaan Win 98/2000/XP Muat Turun    
24 Konfigurasi Komputer Pelanggan Unicenter XP/Vista/Win 7 Muat Turun    
25 Konfigurasi Komputer eSPKB Vista/Win 7 Muat Turun    
26 Konfigurasi Komputer Pelanggan eTerimaan Vista/Win 7 Muat Turun    
27 JANM/PPO4 - Borang Permohonan Paparan Buletin di eSPKB Muat Turun    
28 Borang Aduan Cadangan Pelanggan Muat Turun    
29 Borang Pemohonan Menganjurkan Kursus Generik Kewangan oleh Kementerian / Jabatan Muat Turun   Muat Turun
30 Self-Assessment Saga Compliance Review (SASAR) Muat Turun Muat Turun  
31 Manual Pengguna Perkhidmatan Online AGHR-eP2P Muat Turun    
32 Manual AGHR_Admin Pejabat JANM Muat Turun    
33 Borang pendaftaran Kawalan Akses ICT Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Dan Borang
Penamatan Perkhidmatan Kawalan Akses ICT Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)
Muat Turun    
34 Borang SPS 2 - Permohonan Hasil Jualan/Dividen/Faedah Sekuriti Dibawah Seksyen 14/ 29/30 Akta
Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Pindaan) (No.2) 1998
Muat Turun Muat Turun  
35 Borang Elaun Lebih Masa (ELM)     Muat Turun
36 Borang Permohonan Kenaikan Pangkat Secara Time-Based (TBK1 & TBK2) Bagi Kumpulan Pelaksana
Perakaunan JANM
Muat Turun    
37 Panduan Pendaftaran Pertama Kali Ke Sistem Bless - Kelulusan Baharu Dan Pembaharuan Kelulusan
Juruaudit Dan Penyelesai Syarikat
Muat Turun    
38 Panduan Permohonan Cetakan Semula Kelulusan Juruaudit Dan Penyelesai Syarikat Muat Turun    
39 Panduan Permohonan Kelulusan Baharu Juruaudit Syarikat Muat Turun    
40 Panduan Permohonan Pembaharuan Kelulusan Juruaudit Syarikat Muat Turun    
41 Borang Tapisan Keselamatan Kasar KPKK 11 Muat Turun Muat Turun  
42 Borang Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Kakitangan Kerajaan) Muat Turun    
43 Borang Perakuan Akta Rahsia Rasmi 1972 (Bukan Kakitangan Kerajaan) Muat Turun    
44 Borang Permohonan Pertukaran Perkhidmatan Perakaunan Muat Turun    
45 Borang Permohonan Kad Pengenalan Jabatan di JANM Muat Turun Muat Turun  
46 Borang Permohonan Kenderaan Jabatan JANM Muat Turun    
47 Borang Permohonan Pas Keselamatan (Bangunan Perbendaharaan) Muat Turun    
48 Borang Permohonan Kursus Luar Negeri   Muat Turun  
49 Borang Permohonan Kursus Dalam Negeri   Muat Turun  
50 Borang Permohonan Akses/Pembatalan Akses Sistem eAPPS Muat Turun Muat Turun  
51 Borang & Panduan Pendaftaran Penamatan Pembekal   Muat Turun  
52 KEW.290E-01-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pusat Tanggungjawab (PTJ)     Muat Turun
53 KEW.290E-02-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pejabat Perakaunan (AO)     Muat Turun
54 KEW.290E-03-PIN.1/18: Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Ibu Pejabat (HO)     Muat Turun
55 Borang Permohonan Akses GFMAS dan eSPKB eTerimaan   Muat Turun